LEERKRACHT
BEN JE LEERKRACHT en op zoek naar een uitdagend thema om met de leerlingen mee aan de slag te gaan? De Zuid-Noord Klimaatspiegel reikt je al het nodige materiaal aan. Je kan met het lespakket aan de slag voor 1 of meerdere lessen rond klimaat. Daarnaast kan je ook zelf een klasproject uitwerken om de CO2-uitstoot van de klas te verminderen.

VOOR WIE? De Zuid-Noord Klimaatspiegel is bedoeld voor leerkrachten en leerlingen uit de 2e en 3e graad TSO. Verschillende onderdelen zijn evenwel ook geschikt voor BSO en ASO.

De lesactivititeiten kunnen perfect ingepast worden in verschillende lessen: een les aardrijkskunde, natuurwetenschappen, zedenleer, godsdienst, moraal… De lesactiviteiten kunnen ook perfect gebruikt worden in een praktijkles, als inleiding op een klasproject rond klimaatvriendelijkheid binnen de eigen studierichting.
Vind je het belangrijk dat we iets doen aan de klimaatverandering?