LESPAKKETWAARUIT BESTAAT HET LESPAKKET? Het lespakket bevat lesactiviteiten rond klimaatverandering en de gevolgen in het Zuiden en bij ons. Het lespakket is bedoeld voor leerkrachten en leerlingen uit de 2e en 3e graad TSO. Verschillende onderdelen zijn evenwel ook geschikt voor BSO en ASO.
De aangeboden lesactiviteiten kunnen vrij door elkaar gebruikt worden en maken het mogelijk één of meerdere lesuren aan het thema te besteden.

De lesactiviteiten kunnen perfect ingepast worden in verschillende lessen: een les aardrijkskunde, natuurwetenschappen, zedenleer, godsdienst, moraal… De lesactiviteiten kunnen ook perfect gebruikt worden in een praktijkles, als inleiding op een klasproject rond klimaatvriendelijkheid binnen de eigen studierichting.


ACHTERGROND-
INFORMATIE
Beknopt overzicht van alle oorzaken, gevolgen en oplossingen voor de klimaatverandering.

Download hier ›

HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Een korte introductie die het gebruik van het lespakket verduidelijkt. Tips voor het uitwerken van een les en de link met de vakoverschrijdende eindtermen.

Download hier ›

HET LESPAKKET Het lespakket behandelt verschillende thema's:
 • Lesmodule 1:
  Oorzaken van de klimaatverandering
 • Lesmodule 2:
  Gevolgen van de klimaatverandering wereldwijd: overzichtsopdrachten
 • Lesmodule 3:
  Gevolgen van de klimaatverandering: stap voor stap
 • Lesmodule 4:
  Sleutel tot verandering: oplossingen
Download hier ›